Mathias Gyldendal Bilstrup

Mathias Gyldendal Bilstrup på 26 år arbejder hos LIFA A/S Landinspektører i Odense, hvor han har været ansat siden september sidste år. Selvom han blev færdig med sin uddannelse i 2022, har han ikke specialiseret sig inden for sit fagområde på samme måde som nogle af hans kolleger. I stedet har han opnået specialisering gennem nogle projekter på kandidatdelen.

De projekter, der har været mest givende for mig, omhandler arealerhvervelse, ekspropriation og frivillige forhandlinger. Men det er ikke nødvendigvis det, jeg arbejder med lige nu i min nuværende rolle.

Rejsen fra uddannelse til job

Mathias gik direkte fra uddannelse til job. Arbejdsgiverens kerneopgaver er traditionelle landinspektøropgaver, og Mathias får mulighed for at beskæftige sig med mange forskellige typer af opgaver i sin rolle:

Selvom jeg beskæftiger mig med mange forskellige opgaver, er den primære opgave for landinspektører det matrikulære landinspektørarbejde, som omhandler ændring af areal- og ejendomsgrænser. Når nogen ønsker at sælge eller købe et stykke jord eller ønsker at udstykke ejendomme, eller hvis der er uenighed om ejendomsgrænsens placering, er det os, der tager hånd om opgaven. Det er den traditionelle opgave, som vi landinspektører står for.

Ejendomsopgørelser og BBR

Mathias oplever også andre områder, hvor professionen giver gode kompetencer til at løse udfordringer inden for samfundsudviklingen.

Vi sidder bl.a. med en del ejerlejlighedssager og bygningsafsætning til nyt byggeri. Med hensyn til ejerlejlighedsopdeling så laver vi både ejerlejlighedskort og ejerlejlighedsfortegnelse, som er en oversigt over arealernes fordeling, der også viser, hvordan de enkelte ejerlejligheders fordelingstal skal være i forhold til en ejerforening.

Hvilke opgaver sidder du så selv med i øjeblikket?

Jeg beskæftiger mig blandt andet med forskellige beregningsmetoder i forbindelse med arealopgørelser til kommende projekter, samt udfordringerne med de nye ejendomsvurderinger. En stor del af mit arbejde går med opmålinger i forhold til Bygnings- og Boligregistret BBR. Der kan være flere fordele for ejeren, hvis der er beregnet for få eller for mange kvadratmeter. Ejeren kan eksempelvis spare penge i skat eller øge værdien af sin ejendom, og det er noget, jeg arbejder på at opnå.

Hele vejen rundt om opgaver

Mathias er glad for at arbejde med opgaverne, fordi han får lov til at beskæftige sig med en bred vifte af opgaver. Samtidig tager arbejdsgiver ham med rundt til mange forskellige typer af opgaver.

Selvom jeg stadig er relativ ny i jobbet og ikke har specialiseret mig endnu, har jeg allerede haft mulighed for at arbejde med alt fra 3D-scanning til lodsejerforhandlinger. Jeg lærer hele tiden nyt, og det er en stor fordel for mig, siger han.

Mathias har været glad for uddannelsen, fordi den har været ”teknisk uden at være alt for teknisk”, som han selv siger.

Da jeg undersøgte de forskellige uddannelsesmuligheder, overvejede jeg også en ingeniøruddannelse. Men jeg fandt hurtigt ud af, at denne uddannelse kræver en stor mængde matematisk og beregningsmæssig viden. I stedet valgte jeg landinspektøruddannelsen, som er en mere varieret uddannelse med fokus på jura, planlægning og IT. En anden faktor, som tiltalte mig ved landinspektøruddannelsen, var det aspekt, at man ofte kommer ud og arbejder med mennesker, som kan have uenigheder om forskellige ting. Derudover er der også en praktisk og fysisk dimension ved arbejdet med opmålinger ude i felten, forklarer Mathias.

Uddannelsen et solidt fundament

Han konkluderer, at det er alsidigheden og de mange muligheder, som for ham var afgørende i forhold til at vælge uddannelsen som landinspektør.

Som landinspektør kommer man ofte ud til problemstillinger, som måske kan synes små set udefra, men som er store for den enkelte person eller virksomhed. For eksempel kan det handle om at sikre en korrekt erstatning for en ekspropriation eller at sørge for en præcis opmåling og registrering af en ejendom i BBR-registeret, så skattebetaling og ejendomsvurdering stemmer overens. Disse opgaver kan have stor betydning for den enkeltes økonomi og rettigheder, og det er derfor vigtigt at løse dem på en professionel og ansvarlig måde.

Mathias betegner uddannelsen som landinspektør som et solidt fundament i forhold til de opgaver, han er blevet mødt gmed ennem sit arbjede hos LIFA A/S, men understreger også, at den egentlige læring foregår, når man er ude at prøve kræfter med virkeligheden.

Selvom jeg føler mig ordentligt klædt på til de opgaver, jeg sidder med, så ved jeg også, at den virkelige læring sker gennem udførelsen af opgaverne. På blot et halvt år har jeg allerede lært utroligt meget, og jeg har stadig meget at lære, når det kommer til at specialisere mig inden for mit felt. Alt er stadig meget nyt, og jeg glæder mig over den kontinuerlige læring, som jeg oplever i jobbet, slutter Mathias Gyldendal Bilstrup.

Læs flere inspektører fortælle om deres karrierevalg

Andreas Kildebo
Landinspektør

Joackim A. Christensen
Landinspektør

Rasmine Sørensen
Landinspektør

Simone Starup
Landinspektør

Mathias Gyldendal Bilstrup
Landinspektør

Idamarie Jørgensen
Landinspektør

Omid Hassani
Landinspektør

Emilie Sonne Uhlott
Landinspektør

Terese
Landinspektør