Johanne Søe Naldal

I fremtiden vil jeg arbejde med at klimasikre byer via byplanlægning eller kortlægning. Jeg vil arbejde med klimasikring og bæredygtighed – og for at gøre en forskel – fordi det bliver enormt relevant i fremtiden

25-årige Johanne går på 4. semester af landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet i København.

I gymnasiet havde Johanne en ide om, at hun enten ville være arkitekt eller ingeniør inden for design. Da hun faldt over landinspektøruddannelsen, hvor hun kunne kombinere begge dele og mere til, var hun overbevist om, at det var den rette uddannelse for hende.

Jeg synes, det er spændende, at professionen er så bred. Jeg kan godt lide, at man både arbejder inden for og uden for, og at der både er arbejde inden for det tekniske og det samfundsfaglige. At det er en kombination af flere områder, fortæller hun

Et studiejob med fremtidsmuligheder

På landinspektøruddannelsen vælger mange studerende at have et studiejob ved siden af uddannelsen. De studerende er meget eftertragtede blandt virksomhederne, fordi landinspektører ligger inde med en bred og vigtig viden, der er nødvendig ved de fleste byggesager.

Jeg arbejder hos SDFI, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, hvor jeg er studiemedhjælper. De står for at forsyne både offentlige og private sektorer med geodata, som skal bruges til at træffe vigtige beslutninger, fortæller Johanne

Hun fortæller videre om, hvor spændende det er at få lov til at se styrelsen indefra, særligt hvordan de indsamler deres data, hvilket ikke mange andre får indblik i. Virksomhederne ønsker gerne at tage de studerende under deres vinger tidligt, så studerende som Johanne kan få vigtig erfaring allerede tidligt i uddannelsesforløbet.

Jeg arbejder lige nu på et projekt, hvor vi laver kæmpestore geografiske kort. Kortene skal med i nogle målebiler, der tager ud og tjekker fixpunkter. Det synes jeg er virkelig spændende fordi det er relevant ift. studiet, fordi vi bruger mange af de samme metoder.

En bred vifte af muligheder

Matematik, og især den rummelige forståelse, var noget der interesserede Johanne i gymnasiet, og hun vidste, at det var noget, hun gerne ville beskæftige sig med i fremtiden.

Jeg valgte landinspektøruddannelsen, fordi den er meget bred, og jeg var i tvivl om, hvad jeg ville. Den indeholder både planlægning, ejendomsret, opmåling, kortlægning og geoinformatik. Det tiltalte mig, at der var en bred vifte af ting, man kunne gå i dybden med.

Som landinspektør er der samtidig masser af jobmuligheder for Johanne og hendes studiekammerater. Der er lav ledighed inden for professionen, og ifølge Johanne er det noget, de allerede mærker på uddannelsen.

Jeg kan mærke, at der er lav ledighed, fordi der er mange ledige studiejobs. Jeg fik det første, som jeg søgte. Jeg kan også mærke det på selve studiet ved, at folk gerne vil samarbejde. Der er slet ikke den her konkurrencekultur, som der er på andre studier, fordi vi ved, at der er jobsikkerhed, så vi vil bare gerne hjælpe hinanden, beretter hun.

Mulighed for at gøre en forskel

Johanne er stadig tidligt i sit uddannelsesforløb, men hun har allerede en klar ide om, hvad hun vil karrieremæssigt.

I fremtiden vil jeg gerne arbejde med at klimasikre byer. Enten gennem noget byplanlægning eller kortlægning. Jeg vil gerne arbejde med klimasikring og bæredygtighed – og for at gøre en forskel – fordi det bliver enormt relevant i fremtiden

Hendes begrundelse for at andre skal vælge landinspektøruddannelsen afspejler også hendes ønske om at gøre en forskel.

Man skal vælge at blive landinspektør, fordi man har en bred vifte af muligheder og nogle virkelig spændende arbejdsopgaver. Samtidig kommer du ud til et arbejdsmarked, der virkelig har brug for dig, afslutter Johanne.

Læs flere studerende fortælle om deres studievalg

Thit Godiksen
4. Semesterstuderende

Jonas Vilstrup Hansen
4. Semesterstuderende

Jacob Hagedorn Hansen
4. Semesterstuderende

Johanne Søe Naldal
4. Semesterstuderende

Maja Rosendahl Andersen
6. Semesterstuderende

Josefine Brejnbjerg Buch
6. Semesterstuderende

Simon Reimers
8. Semesterstuderende