Privatlivspolitik

Oplysninger ved indmeldelse

Hvordan behandler vi dine oplysninger

Når du melder dig ind i Landinspektørforeningen, accepterer du, at foreningen registrerer og behandler dine oplysninger, – her, nu og i fremtiden. Ellers kan vi ikke varetage dine faglige og økonomiske interesser bedst muligt.
Du bedes gøre dig bekendt med dine medlemsrettigheder og – forpligtigelse efter foreningens lov og vedtægter. Se foreningens lov fra 2022

Administrative samarbejde

Foreningen har et administrativt samarbejde med IDA, (Ingeniørforeningen i Danmark).

IDA opbevarer, udvikler og vedligeholder foreningens medlemsregister. Alle oplysninger i medlemsregistret behandles fortroligt og bruges til at give dig den bedst mulige rådgivning og til at varetage dine løn– og arbejdsmæssige interesser ved overenskomstforhandlinger og individuelle løn- og ansættelsesforhandlinger.

Udvalgte IDA–medarbejdere har derfor i særlige situationer adgang til dine data.
Foreningens sekretariat foretager også behandling og udtræk af data til videre behandling i IDA ved OK–forhandlinger, gennemførelse af medlemsundersøgelser og statistiske analyser.

Samarbejdspartner

Vi videregiver oplysninger, når lovgivningen kræver det eller for at sikre dig og foreningen de bedst mulige aftaler og ydelser, hvor det er en forudsætning, at du er medlem af Landinspektørforeningen.

I disse tilfælde formidler vi derfor dine relevante medlemsoplysninger til samarbejdsparterne, – offentlige myndigheder, pensionsselskabet i overensstemmelse med overenskomsterne samt evt.. RUNA Forsikring, IDA Forsikring, Lån&Spar Bank og Forbrugsforeningen af 1886.

Kommunikation

Du accepterer ved din indmeldelse, at foreningen sender foreningens medlemsblad og nyhedsmail, incl. eventuelle tilbud fra samarbejdspartner, eller anden form for medlemskommunikation til dig.

Du kan altid få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer via Min Side på IDA.dk eller ved at kontakte foreningens sekretariatet på vbc@ida.dk eller mail@lsp-foreningen-dk.

Fremtidssikring

Denne persondatapolitik kan til enhver tid blive ændret som følge af teknologisk og lovgivningsmæssig ændring og udvikling, og afgivne samtykker vil da følger med ændringerne. Foreningen vil da oplyse om dette i nyhedsmail, foreningens fagblad eller anden relevant digital form.

Tilbagetrækning / udmeldelse

Din generelle accept af foreningens behandling af dine data kan til enhver tid trækkes tilbage, men da kan foreningen ikke varetage dine interesser, og det er ensbetydende med din udmeldelse af foreningen. Ved udmeldelse af foreningen vil dine data blive opbevaret som grundlag for udarbejdelse af statistiske og historiske oplysninger i en ikke-fastlagt årrække, men i øvrigt ikke blive genstand for behandling.

Marts 2021
Kim Ingemann