Et arbejde med muligheder og god løn

Hele 99,3 procent af Landinspektørforeningens erhvervsaktive medlemmer har ifølge vores beskæftigelsesstatistikker et arbejde. Som landinspektør har du derfor alle muligheder for at starte en lovende karriere med en god løn, lige efter din studietid.

Under mit studie har jeg aldrig været bekymret eller bange for ikke at kunne få et job, når jeg blev færdig. Det gav god ro på, så jeg bedre kunne koncentrere mig om mit speciale ved afslutningen af uddannelsen til landinspektør.

Idamarie Jørgensen, færdiguddannet landinspektør i 2022

Erhverv+

“Her er nærmest garanti for fast arbejde, og lønnen er god.”

Podcast

Hør podcast om jobbet som landinspektør

Stå på skuldrene af 255 års erfaring

At være landinspektør er ikke et hvilket som helst job. Som landinspektør står du skuldrene af erfaringer, som er indsamlet gennem 255 års faglige og traditionsbundne indsats.

I 1768 beskikkede Kongen de første landinspektører til at opmåle landet. Formålet var at forandre og forbedre vilkårene for Rigets bønder og skabe et mere retfærdigt grundlag for deres virke. Siden har landinspektørens opmålingsarbejde fået betydning for alle aspekter i det moderne samfund. Som landinspektør bliver du del af et eksklusivt fællesskab, hvor traditioner og høj faglighed er hjørnestenene. Og du bliver en del af Landinspektørernes faglige og menneskelige fællesskab, hvor vi hjælper og inspirerer hinanden, ligesom vi tager del i samfundsdebatten om emner som blandt andet den grønne omstilling.