Idamarie Jørgensen

Idamarie Jørgensen blev glad for uddannelsen og er meget tilfreds med sit arbejde som landinspektør.

Under mit studie har jeg aldrig været bekymret eller bange for ikke at kunne få et job, når jeg blev færdig. Det gav god ro på, så jeg bedre kunne koncentrere mig om mit speciale ved afslutningen af uddannelsen til landinspektør.

Sådan fortæller nu 32-årige Idamarie Jørgensen om en af de store fordele ved uddannelsen som landinspektør. Hun har være beskæftiget på Slagelse-kontoret hos landinspektørfirmaet Skel.dk i et par år og er særdeles tilfreds med jobbets indhold.

Idamarie er vokset op i den lille by Sørbymagle lidt syd for Slagelse. Hun fik en HHX-studentereksamen ved Slagelse Handelsskole. Derefter tog hun en kontoruddannelse i et speditionsfirma, der arbejdede med luftfragt, og flyttede til København.

Blev bevidst om karrieren via studievejledning

Efterhånden fandt hun ud af, hun havde mere lyst til noget helt andet. Først tænkte hun på at tage uddannelsen som skov- og landskabsingeniør.

Men en gammel skovfoged sagde til mig, at der ikke var noget arbejde at få bagefter. I forbindelse med mit besøg hos studievejledningen så jeg en brochure med nogle af de mange forskellige uddannelser, som Aalborg Universitet tilbyder. Blandt dem var studiet til landinspektør, som lød spændende. Det er dejligt afvekslende med arbejde både inde og ude – på kontoret og i marken, forklarer Idamarie Jørgensen.

Her skulle hun desuden kun tage én ekstra eksamen i matematik for at komme ind og blev lovet, at der var jobgaranti efter endt uddannelse.

Hjælpes ad på studiet

I september 2016 startede Idamarie Jørgensen uddannelsen til landinspektør på Aalborg Universitets afdeling i København. Hun blev færdig i sommeren 2021 efter at have skrevet speciale om den praktiserende landinspektørs rolle i ejendomsudvikling.

For mig har det været et dejligt studie, fordi alle hjælper hinanden. Både på årgangen internt og mellem årgangene. Her er ikke jagt på 12-taller for dets egen skyld. Vi er der for at lære og hjælper hinanden igennem. Dermed får man et godt samarbejde og sammenhold. Alle mennesker har jo deres forskellige forcer og andre ting, som man er mindre god til. Men når man hjælpes ad, går det meget lettere, og resultatet bliver også bedre, siger Idamarie og fortsætter:

Selvfølgelig betyder det meget, at der ikke er nogen arbejdsløshed i vores fag. Så skal man ikke ud og kæmpe med andre for at få et job, sådan som andre nyuddannede ofte må gøre.

Teori og praksis sammen

Mens Idamarie studerede i København kunne hun bo i hjembyen Slagelse og let tage toget til hovedstaden.

For mig har det været vigtigt at kunne bo i provinsen og stadig have god mulighed for et godt studiejob samt karriere.

I 2018, imens hun fortsat læste, fik hun studiejob hos landinspektør-firmaet Skel.dk, der har afdelinger i Slagelse, Holbæk, Valby og i Aarhus.

Det var et meget godt supplement til studierne. Nu kunne man jo afprøve det teoretiske stof i praksis, og den kombination giver altid en bedre forståelse af tingene. Når man begynder at arbejde i et firma indenfor vores branche, er landinspektørerne og kollegerne meget flinke til at hjælpe de nye med råd og vejledning. Det var her, jeg virkelig lærte noget, fortæller Idamarie Jørgensen.

Hun vurderer, at den sikkerhed om et fremtidigt job, som hun fik på den sidste del af sit studie gav en positiv ro og tryghed, så hun bedre kunne koncentrere sig om sit speciale.

Vi har en god kultur med sammenhold og samarbejde, både under studiet og bagefter, når man kommer ud i en virksomhed. Man bliver glad for at gå på arbejde hver dag, og det giver selvfølgelig også et fint arbejdsmiljø.

Ud i hele landet

Den unge landinspektør er glad for at arbejde i et fag, hvor der er så gode muligheder for at få job rundt om i hele landet.

Man er ikke tvunget til at flytte til en storby.

Mit arbejde er samtidig meget afvekslende. F.eks. arbejder vi med at fastlægge skel, som både betyder arbejde i marken og på kontoret. Det meste af min tid går dog på kontoret, hvor jeg bl.a. udarbejder matrikulære sager, foretager arealberegninger eller håndterer alle de rettigheder, der er forbundet med fast ejendom.

Det, jeg især kan lide ved jobbet, er, at her møder jeg mange slags mennesker i min dagligdag. Det kan være hr. og fru Danmark, ejendomsudviklere, entreprenører og landmænd. Det er altid interessant at tale med mennesker, og det lærer jeg meget af, forklarer en særdeles tilfreds Idamarie Jørgensen.

Læs flere inspektører fortælle om deres karrierevalg

Andreas Kildebo
Landinspektør

Joackim A. Christensen
Landinspektør

Rasmine Sørensen
Landinspektør

Simone Starup
Landinspektør

Mathias Gyldendal Bilstrup
Landinspektør

Idamarie Jørgensen
Landinspektør

Omid Hassani
Landinspektør

Emilie Sonne Uhlott
Landinspektør

Terese
Landinspektør