Omid Hassani

Omid Hassani fra Brønderslev er 26 år og er uddannet landinspektør. Han har særligt specialiseret sig inden for fysisk planlægning. I dag arbejder han primært med lokalplaner hos Aalborg Kommune, hvor han håndterer hele processen fra den indledende dialog med bygherre og udvikler til den endelige vedtagelse. Hans ansvarsområde omfatter alle trin i processen, hvilket indebærer at sikre en smidig og effektiv proces for alle involverede parter.

Beskæftiger sig med udviklingsprojekter

Opgavestyring og koordinering af udviklingsprojekter er en central del af Omid Hassanis arbejde hos Aalborg Kommune. Når kommunen modtager en anmodning om udvikling af et område, er det Omid, der træder i aktion.

Omid og hans afdeling tager sig tid til at undersøge og vurdere en bred vifte af faktorer, der påvirker projektets levedygtighed og indvirkning på omgivelserne. Dette omfatter alt fra infrastruktur og miljømæssige hensyn til juridiske og planlægningsmæssige retningslinjer. Deres arbejde indebærer også tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen.

Fra realisering til virkelighed

I sin nuværende rolle har Omid Hassani en direkte dialog med bygherrer og spiller en afgørende rolle i styringen af processen fra ønske til realisering af projekter. Selvom han ikke selv udfører opmålinger, arbejder han tæt sammen med andre fagfolk, der håndterer den specifikke opgave.

Jeg styrer processen fra ønske til realisering af et projekt. Hvis kommunen selv sælger areal, er det andre, der er ude at måle op.

Et typisk eksempel på hans nuværende opgaver er arbejdet med et område, der skal huse Coolshop samt et område, hvor der skal opføres en ny lagerhal. Omid har været involveret i processen lige fra den indledende dialog og har nu nået et punkt, hvor projektet kan præsenteres for politikerne til godkendelse.

Ud over disse specifikke projekter er jeg også ansvarlig for at håndtere mange andre lokalplaner f.eks. på Kystvejen, tilføjer han.

Ønske om at sætte præg

Omid Hassani finder stor glæde i sine opgaver, da han har mulighed for at bidrage til udviklingen, både i byen som helhed og på de specifikke steder, der gennemgår udvikling. Han værdsætter de drøftelser, han har med arkitekter, især når der opstår uenigheder om, hvordan en bygning skal udtrykkes.

Jeg kan da godt mærke, at jeg har diskussioner med arkitekter, hvis de f.eks. synes, at en bygning ikke har det rigtige udtryk, men hvor jeg så forklarer, at bygningen skal passe ind i en helhed i det pågældende område. Man får lov til at sætte et præg og rådgive en bygherre. Men i modsætning til en privat rådgiver, tager vi ikke penge for det, ligesom vi har en mere neutral position som offentlig instans.

Omid har boet i Aalborg i 12 år og vil være glad for at kunne se sine fingeraftryk om 10, 20 og 30 år, når han kører gennem byen.

En bred uddannelse

Omid Hassani blev tiltrukket af uddannelsen som landinspektør på grund af dens omfattende bredde og mangfoldighed. Særligt tiltalte det, at uddannelsen omfattede forskellige fagområder som jura, ingeniørfag og arkitektur. Denne kombination af discipliner virkede utrolig spændende for ham.

Her var både noget jura, noget ingeniørfagligt og noget arkitektur i det, og det syntes jeg var rigtig spændende. Jeg er glad for tanken om ikke at være begrænset til en bestemt type opgave, men i stedet at have mulighed for at arbejde med mange forskellige typer af opgaver. Man får viden om mange forskellige ting – og det giver en masse i forhold til at kunne tackle forskelligartede udfordringer, siger han.

Uddannelse ruster en til arbejdslivet

Uddannelsen som landinspektør har også levet op til forventningerne, især når det kommer til arbejdsopgaverne. En af de ting, der især tilfredsstillede Omid, var muligheden for at arbejde med en lokalplan i løbet af uddannelsen.

Forskellen mellem uddannelsen og det virkelige liv er naturligvis, at vi på uddannelsen havde lov til at lave fejl. Det kan man ikke ude i virkeligheden, men jeg har fået ting med i bagagen, som jeg kan bruge i mit job, og som har hjulpet mig på vej. Det handler om at have forståelse for ting – som f.eks. forståelse for planloven i en kommune. Denne viden har været uvurderlig , da den har givet mig et solidt fundament og en kontekstuel forståelse af de opgaver, jeg håndterer i mit arbejde som landinspektør, forklarer Omid Hassani.

Karriereambitioner

Om ti år ser Omid Hassani sig selv enten som projektleder for større planlægningsarbejder eller i en privat konsulentvirksomhed. Han er opmærksom på, at private rådgivningsfirmaer også ser værdien af landinspektørers brede faglige kompetencer. Det åbner op for mange karrieremuligheder.

Uanset hvilken vej jeg vælger at gå, er jeg overbevist om, at min uddannelse og brede faglige baggrund vil åbne døre og give  spændende muligheder, smiler han.

Læs flere inspektører fortælle om deres karrierevalg

Andreas Kildebo
Landinspektør

Joackim A. Christensen
Landinspektør

Rasmine Sørensen
Landinspektør

Simone Starup
Landinspektør

Mathias Gyldendal Bilstrup
Landinspektør

Idamarie Jørgensen
Landinspektør

Omid Hassani
Landinspektør

Emilie Sonne Uhlott
Landinspektør

Terese
Landinspektør