Terese

Terese er uddannet som landinspektør og 28 år.
Hun er gået den juridiske vej med ekspropriationer og frivillige aftaler, men hun var sidste årgang på studiet, hvor man kunne specialisere sig. Det betyder ikke, at alle nu bliver generalister, men man har lagt fag sammen, således at det er i projekterne, man vælger den retning, man vil specialisere sig i.

Terese blev færdig i 2021 og startede hos COWI A/S i august samme år direkte efter studiet, fordi de havde et interessant stillingsopslag inden for det, hun ville arbejde med.

Jeg havde studiejob ved Aalborg Kommune og som studievejleder hos Aalborg Universitet for uddannelsen Landinspektørvidenskab, siger Terese.

Areal og rettigheder som speciale

Terese forklarer, at COWI A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed med afdelinger i hele verden, som rådgiver inden for ingeniørvidenskab, miljø og samfundsøkonomi.

Jeg sidder med areal og rettigheder, hvor vi rådgiver om arealanvendelse, f.eks. ekspropriationer, hvis der skal laves en ny motorvej, lægges ledninger ned eller lignende. Her skal vi tale med lodsejerne om tinglysning og beregning af erstatninger. Det er et virkelig spændende job, fordi det også handler om dialog med mennesker, siger hun.

To store klimaprojekter

Lige nu handler Tereses arbejde om klimahåndtering, helt specifikt to store opgaver:

Den ene opgave handler om lagring af CO2 i undergrunden, hvor man tager CO2 fra f.eks. store fabrikker, laver det om til væskeform og pumper det ned i undergrunden. For at man kan det, skal vi undersøge, hvad slags undergrund, vi har. Vi undersøger forskellige områder i Danmark, hvor vi kører med lastbiler, som trækker geofoner efter sig, som via rystelserne fremkaldt af lastbilerne, kan analysere, hvordan undergrunden er. Vi vil gerne have et godt hulrum, som er dækket af en tykt lerlag, hvor CO2 kan lagres, siger Terese, som peger på, at det allerede sker i Nordsøen, men at det er meget omkostningstungt.

Hun forklarer, at det i den forbindelse er hendes opgave at håndtere dialogen med lodsejerne, som skal have geofoner ud på deres område. Dette skal aftales med frivillige aftaler.

Vi kommer tit rigtig tæt på deres huse. Nogle gange skal vi have lavet aftaler med lodsejerne om, at vi må stille geofoner på deres jord, og her drøfter vi erstatning, når vi sætter dem op. Jeg er mellemmand mellem lodsejerne og entreprenøren og skal sørge for, at projektet kører efter reglerne og lovgivningen, fortæller hun.

Klima-lavbundsprojekter

Terese har også andre opgaver inden for klimaet, nemlig såkaldte klima-lavbundsprojekter.

I min afdeling hos COWI, der hedder ”Natur og Arealer”, har vi samarbejde med biologer om at tage arealer ud af landbruget for at undgå, at tørv bliver vendt og frigiver store mængder af CO2. Hvis vi kan stoppe drænene på disse arealer og få dem oversvømmet med vand, standses udledningen af CO2. I nogle tilfælde indgår genslyngning af vandløb også i projektet, så deres oprindelige forløb genskabes. Det handler om at lægge tørv under vand, forklarer Terese.

I forbindelse med denne opgave skal man arbejde med det, der kaldes ”multifunktionel jordfordeling”, og her er dialogen med lodsejerne helt fundamental.

Her er det min opgave at være mellemmand i forhold til lodsejerne og f.eks. Naturstyrelsen eller andre, som er kunde. I den situation skal jeg vide, hvad der skal til for, at lodsejerne vil være med, så vi får enighed om, hvor mange der vil være med. Jeg foretager i den forbindelse også estimater over, hvad det vil koste i forhold til salg og erstatning. Her får lodsejerne mulighed for at være med i en jordfordeling, hvor man tilbyder anden jord som erstatning. Det er igen bygget på frivillige aftaler, siger Terese.

Spændende opgaver med mening

Når hun har talt med lodsejere som del af en forundersøgelse i forbindelse med projektet, er hun ansvarlig for udarbejdelse af en rapport, som belyser, hvor mange der vil være med. Arbejdet giver staten støtte til, fordi det handler om at begrænse CO2.

For Terese handler det om at få lov til at prøve en masse forskellige ting, og som landinspektør kommer hun omkring mange forskellige opgaver.

Jeg har fundet gode opgaver, som jeg synes er spændende, og derfor er jeg superglad for det. Også fordi ledelsen tør give mig ansvar og stoler på de ting, jeg laver. Det synes jeg er enormt fedt. For mig er klima utroligt spændende og her kan man faktisk se nogle ting, der gør en forskel i forhold til at reducere CO2- udslip, siger hun.

Terese fortæller, at hun en overgang overvejede at læse til arkitekt. Så hvad motiverede Terese til at læse til landinspektør?

På arkitektstudiet savnede jeg det matematiske indhold. Herudover kunne jeg godt lide den blanding, som landinspektøruddannelsen indeholder. Jeg havde ikke oprindeligt regnet med, at jeg ville gå den juridiske vej, men det var faktisk kun en positiv overraskelse.

Uddannelse åbnede øjne for nye veje

Terese har været hos COWI A/S i halvandet år, men det var ikke oprindeligt i sådan en virksomhed, hun regnede med at være ansat.

Jeg havde nok troet, at jeg skulle sidde i en landinspektørpraksis, da jeg startede på studiet. Men igennem studiet blev jeg klogere på, hvilke muligheder der er med uddannelsen. Der er mange flere muligheder end at sidde i en landinspektørpraktis. Når jeg fortæller om, hvad jeg laver, er der mange, der siger, at det laver en landinspektør da ikke, siger hun.

Terese vil gerne arbejde videre i sit nuværende spor, og COWI A/S er gode til at hjælpe de ansatte med at videreuddanne og videreudvikle sig.

Jeg tænker slet ikke, at jeg er færdig med at hverken uddanne eller udvikle mig. På studiet lærer vi det indledende, men alt det andet lærer vi ude i det virkelige liv. Heldigvis har man allerede på studiet en masse praktik, hvor man f.eks. er ude at måle, fordi det ikke giver mening at sidde inde i et lokale. Så vi er både ude at få jord under neglene, men på andre tidspunkter handler det om jura, planlægning, borgerdialog og meget andet, forklarer hun.

Hun fremhæver som det sidste, at der i forbindelse med studiet også er muligheder for udvekslingsophold.

Læs flere inspektører fortælle om deres karrierevalg

Andreas Kildebo
Landinspektør

Joackim A. Christensen
Landinspektør

Rasmine Sørensen
Landinspektør

Simone Starup
Landinspektør

Mathias Gyldendal Bilstrup
Landinspektør

Idamarie Jørgensen
Landinspektør

Omid Hassani
Landinspektør

Emilie Sonne Uhlott
Landinspektør

Terese
Landinspektør